ovladací modul

Ovládací modul je postaven na platformě Atmel AVR.

“mozkem” modulu je mikrokontroler ATMega8L na frekvenci 7.3728MHz, modul komunikuje s PC pomocí sběrnice RS232, modul ovládá stanici pomocí dvou relé (nešlo bohužel vyřesit jinak) a několika logických výstupů přímo z kontroleru.

Ovládací modul na základě příkazů z PC přepíná kanály a RX/TX, modul bohužel nemá od stanice zpětnou vazbu na který kanál je zrovna nastavena proto jsem do stanice přidal relé které v případě potřeby (příkaz reset) odpojí vnitřní kontroler stanice od napětí a tím stanici resetuje na 9. kanál.

Samotný firmware mikrokontroleru je napsán v jazyce C (zdrojový kód k nahlédnutí v odkazech níže – bohužel neokomentovaný, na to jsem línej) a skompilován pomocí kompilátoru AVR-GCC.

schéma modulu (pdf)
schéma modulu (eagle)
návrh DPS (eagle)
zdrojový kód mikrokontroleru (C)